Обучение от 06. 12. 2021 г.

Уважаеми ученици и родители,

От 06 декември 2021 г. се възстановяват присъствените учебни занятия в ПГМЕТ – Плевен.

Учениците от VIIIа, IXa, IXб и XIa продължават да се обучават в електронна среда (ОРЕС).

Всички останали класове се обучават хибридно (присъствено в училище са учениците, заявили желание за тестване, и в ОРЕС /онлайн в реално време/ са заявилите нежелание за тестване).

Тестването на учениците ще се извършва в училището, в класната стая на всеки клас, всеки понеделник, в присъствието на педагогически специалист и/или непедагогически персонал с предоставен безплатно от училището неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19, одобрен от Министерството на здравеопазването.

Напомняме, че 30 минути преди тестването ( в първия учебен час от 8,00 ч.) учениците не трябва да приемат храна и напитки!