От връстници за връстници

На 9 декември 2021 г., ученичките Мария Кръстева, Ануар Азиза и Цветислава Димитрова от IXа клаас взеха участие по Национална програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества в гимназиален курс „От връстници за връстници“. Мероприятието бе реализирано с ученици от ПГСС „Проф. Иван Иванов“, гр. Д. Дъбник. Креативни дейности, посещение на РИМ – Плевен, концерт „Последвай живота с гласа на китара“ са само част от предвидените дейности на доброволците и училищни специалисти.