15.12.2021 г._Работна среща с фирми партньори за обсъждане на Държавния план-прием в ПГМЕТ – Плевен за учебна 2022-2023 година

На 15 декември 2021 година, в ПГ по механоелектротехника – Плевен се състоя работна среща между ръководството на гимназията, учители по професионална подготовка и представители на фирми, с които училището ни си партнира в обучението на ученици в дневна и дуална система.

От името на бизнеса в срещата участваха „ЧЕЗ Разпределение България“ ЕАД, „АС-ДС“ ООД, “Метални конструкции – Плевен” ЕАД, „УниПОС“ ООД, „Офис решения БГ“ ЕООД, „Илинден“ ЕООД, „Леони България“ ЕООД,  „СПРИНТ“ ООД, „Електроника и софтуер“ ООД. Бяха обсъдени професиите, които са най-търсени в града и региона; възможностите за привличане на млади хора и формите за сътрудничество между образователната институция и фирмите.

Директорът на ПГМЕТ, инж. Цветелина Стойкова, представи пред гостите формите на обучение, по които се подготвят средни специалисти в гимназията ни – дневна и дуална, стратегията за развитие, както и кадровия ресурс, притежаващ необходимата квалификация и професионален опит.
В края на срещата бяха оформени заявки от работодателите за специалностите и професиите, по които има недостиг на кадри и необходимост от подготовката на средни специалисти.