Съобщение_07. 02. 2022 г. – 18. 02. 2022 г.

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с изпълнение на заповед № РД09-2196/04.02.2022 г. на министъра на образованието и науката за организиране на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии и заповед №РД01-50/03. 02. 2022 г. на РЗИ-Плевен, ПГМЕТ-Плевен преминава на ротационен принцип на обучение.
В периода от 07. 02. 2022 г. до 18. 02. 2022 г. обучението на учениците от 8 до 12 клас, записани в дневна и в дуална система на обучение, ще се осъществява по график за редуване на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда чрез електронната платформа Teams, както следва:

1.В периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г., включително
присъствено обучение за учениците от 8, 10 и 12 клас и ОРЕС за учениците от 9 и 11 клас.

2. В периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г., включително – присъствено обучение за учениците от 9 и 11 клас и
ОРЕС за учениците от 8, 10 и 12 клас.