Най-добър техник в машиностроенето

На 21 януари 2022 година в ПГМЕТ – Плевен се проведе училищен кръг на Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“. Състезанието е организирано от МОН, с партньор фондация „Милен Григоров“ – гр. Горна Оряховица.
Целта на състезанието е да се предостави възможност на учениците за изява на придобитите знания и умения в областта на машиностроенето.
Участници бяха ученици от XI и XII клас, специалност „Машини и системи с ЦПУ“. Те решаваха тест от 20 въпроса и приложно-творческа задача по техническо чертане.
Най-добре се представиха Траян Тодоров от XIIб клас и Васил Първанов от XIа клас.