Съвместна спортна инициатива

Ученици от ПГМЕТ по инициатива на Цветан Басаров – образователен медиатор и Ивайло Христов – възпитател в СО „Данаил Попов“ проведоха футболна среща съвместно с ученици от средношколското общежитие.
Ентусиазмът и спортния дух заредиха младежите и провокираха приятелски диалог.