ПГМЕТ-Плевен организира благотворителна кампания за децата от българските неделни училища в Украйна

В дух на хуманизъм, съпричастност и европейска солидарност сме стартирали съвместна благотворителна инициатива на МОН и БЧК – „Деца помагат на деца“ за събиране и изпращане на хуманитарна помощ за децата от българските неделни училища в Украйна.
От началото на седмицата има събрани ученически пособия и хигиенни материали за деца, които след това ще предадем в пункта на Българския червен кръст в Плевен.