ЕЛЕКТРОНИАДА 2022

Успешно представяне на десетокласници от специалност „Системно програмиране“ на младежкото състезание „ЕЛЕКТРОНИАДА 2022“. Организацията е от преподаватели и докторанти от катедра „Електроника“, факултет „Електротехника, електроника, автоматика“ при Русенски университет „Ангел Кънчев“ и се проведе дистанционно на 12 март 2022 г. Националното състезание е насочено към ученици от гимназиалния курс, проявяващи интерес към електроника и програмиране. В „ЕЛЕКТРОНИАДА 2022“ участваха 24 отбора, сформирани от по трима участници. Състезателите бяха ученици от цяла България: Бургас, Шумен, Русе, Варна, Плевен, Гоце Делчев и др. Състезанието се проведе в два състезателни кръга – теоретичен и приложен, с общо времетраене 3 астрономически часа. В теоретичния кръг участниците показаха своите знания, свързани с електрониката и физиката, като отговаряха на две серии по десет въпроса за регламентирано време. В приложния кръг участниците преминаха през четири етапа с конкретни задачи – изработване на електронна схема и създаване на алгоритъм за работа и софтуерна програма, базирана на Arduino UNO. Оценяване на знанията и уменията бе на място чрез тестване и демонстрация пред петчленно жури. Галин Георгиев, Велизар Иванов и Кристиян Македонски от X А клас представиха функционалността на изработената от тях електронна схема, уменията за измерване и документиране на изходни параметри.
Поздравления за нашия отбор с ръководител инж. Тихомир Мачев. Пожелания за успехи занапред!