Програмата за международно оценяване на учениците – PISA 2022

Деветокласниците на ПГМЕТ  участваха в основното изследване на Програмата за международно оценяване на учениците – PISA 2022.
PISA е едно от най-престижните международни сравнителни оценявания на учениците. Програмата се осъществява от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Координатор на изследването в България е ЦОПУО. Български ученици участват в PISA от началото на нейното провеждане през 2000 г. Оценяването на PISA традиционно обхваща три познавателни области: четене, математика и природни науки. На всеки етап акцентът се поставя върху една област, а другите две се оценяват със значително по-малък брой тестови задачи. PISA 2022 се отличава с оценяване познанията и уменията на учениците по математика, като изследването се провежда изцяло в електронен вариант посредством компютърно базиран тест.

Периодът за провеждане на изследването е 21.03.2022 – 22.04.2022 г.
Основното изследване в България се провежда в 200 училища от цялата страна с ученици, родени през 2006 година.