Посещение в Иновативно училище  ПГ по механоелектротехника – гр. Пирдоп

Във връзка с изпълнение на дейности по НП „Иновации в действие“, Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Плевен и Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ – гр. Бургас, посетиха от 14 -15.04.2022 г. Иновативно училище  ПГ по механоелектротехника – гр. Пирдоп.
В програмата беше включено разглеждане на материалната база на гимназията, както и представяне на урок с използване на електронно учебно съдържание с 3D визуализации и добавена реалност. В лабораториите по електротехника и автоматизация учениците бяха запознати с лабораторни стендове за промишлена автоматизация измерващи ниво, налягане и температура, както и със стенд за релейно-контакторно и честотно управление на електродвигатели. Домакините представиха платформата Образование 4.0 и как работят с нея в часовете. Учениците се включиха с интерес в демонстрациите и обмениха опит и знания с връстниците си от другите училища. Посетиха и местни забележителности с историческо значение като археологически парк „Тополница“.
Включването ни в НП „Иновации в действие“ ни дава възможност за обмяната на иновациите в образованието с други училища и възможност за изграждане на едно по-модерно училище, в което учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене.