Официално връчване на дипломите на Випуск ’22

Днес вие сте като птици пред полет!

Днес сте тържествени, загрижени и радостни, уверени и плахи!

Птици пред полет!

Ще останете ли верни на мечтите си? Със светлите си надежди ли ще тръгнете?

Ще поднесете ли в дар на хората благословената си чиста младост?

Птици пред полет! Нашите птици!

Днес ви докосваме с ласкави и загрижени очи! Колко сте хубави! Колко сте пораснали!

Започнахте преди 5 години! Спомняте ли си? В строгите учителски усмивки продължихте да откривате още вяра! Днес ние знаем, че това което е изградено у вас с любов и истина, ще трае вечно!

За това сме сигурни: вече сте готови за път! Нищо, че някой може да се спъне и падне! Не се страхувайте да приемете ръката, която са ви подали, но и не я забравяйте!

Докато се мъчите да не допуснете чуждите грешки, задължително ще допуснете свои собствени и ще ги повтаряте, докато не ги осъзнаете и надмогнете…

Ще следим успехите ви и ще се гордеем с тях!

Благословен да е трепетът на всичко чисто и прекрасно, изпълнило душите ви!

Благословена да е щастливата ви младост, устремена напред!

На добър час и помнете: всичко, което дадете на хората е спечелено, защото всичко, което сте, дължите на тях! Помнете миналото и най-вече – гледайте към бъдещето – защото перспектива има само тогава, когато мечтите са повече от спомените!

На добър час, птици пред полет!

Автор: Наташа Басарова