Скъпи учители, ученици, родители и партньори,

Най-сърдечни поздравления за първия учебен ден – 15 септември и откриването на Новата учебна година.
Ден, в който всички ние се прекланяме пред Училището, което винаги е било и ще бъде духовно огнище на българина, източник на познания, сила и авторитет. Нека пазим традициите на Нашето училище и да умножаваме успехите му!
Нека вървим решително и смело напред!
На добър час!В А Ж Н О!
На 13.09.2023 г. /сряда/ от 17.30 часа, в сградата на бившето ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Плевен, ж. к. „Сторгозия“ ще се проведе родителска среща за новоприетите ученици в VIII клас.


Уважаеми родители и ученици,

Дългоочакваният основен ремонт на сградата на ПГМЕТ – гр. Плевен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ започна.
Основните дейности, които ще се изпълнят за цялостно обновяване на учебен корпус, учебна работилница и физкултурен салон включват:
• Ремонт на покриви, фасада с топлоизолация, дограма, учебни и административни помещения, коридори и фоайета, санитарни възли;
• Подмяна на отоплителна, ВиК, електрическа и осветителна инсталации;
• Изграждане на пожароизвестителна инсталация;
• Изграждане на заземителна и мълниезащитна система;
• Изграждане на достъпна архитектурна среда, включително асансьор;
• Ремонтни дейности в двора и откритите спортни площадки;
• Доставка на ново училищно обзавеждане и специализирано оборудване.
Тъй като ремонтните дейности са значителни по обем, временно учебният процес ще се осъществява в сградата на бившето ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Плевен, ж. к. „Сторгозия“ – единствения възможен вариант за започване на учебната година в друга сграда.
Благодарим на община Плевен и РУО – Плевен за оказаното съдействие!
Благодарим на всички учители, служители и ученици от ПГМЕТ – гр. Плевен, които усърдно работят за да стане възможно учебната 2023/2024 година да бъде открита и учебните занятия да се провеждат нормално при новите условия!
Уважаеми родители и ученици,
Предварително благодарим за проявеното разбиране, съпричастност и съдействие, за да се поздравим след това с постигната крайна цел – създадени условия за модерни образователни услуги и модернизирана образователна инфраструктура на ПГМЕТ – гр. Плевен.

от ръководството на ПГМЕТ – гр. Плевен


ВАЖНО!
Информация към дванадесетокласниците
Във връзка с писмо от д-р Мария Гайдарова – заместник-министър на образованието и науката относно постъпило в МОН писмо от г-н Борис Михайлов – изпълнителен директор на Национална агенция за приходите (НАП), за нарастване на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения от завършващите средно образование ученици.
  
Националната телефонна линия за деца 116 111 се управлява от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).
Линията е възможност за всички – както за децата, така и за възрастните. 
Всеки човек, който е загрижен за дете или е свидетел, че то е в риск, може да се свърже с телефон 116 111.
Обаждането е напълно безплатно, независимо дали е от стационарен или мобилен телефон и е на разположение на хората по всяко време на денонощието – без почивен ден на територията на цялата страна.
Консултантите, които отговарят на позвъняванията са психолози и педагози. Готови са да изслушат и да подкрепят обаждащия се, а споделеното на линията остава поверително.

 


Покана за първо заседание на Обществения съвет към училището

Покана за създаване на нов Обществен съвет към училищетоСКЪПИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА В ПГМЕТ-Плевен!


В А Ж Н О!
На 7 септември 2022 г., сряда, от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за VIII клас,
нов прием учебна 2022/2023 година.
Уважаеми родители, ще се запознаете с класните ръководители, преподавателите по учебните дисциплини и ще получите информация относно началото на учебната година.