Срещи на представители на ВУЗ с бъдещите випускници ‘2017

30.03.2017_Технически колежи – гр. Ловеч, филиал на Технически университет – Габрово

30.03.2017_Технически колежи – гр. Ловеч, филиал на Технически университет – Габрово

30.03.2017_Технически колежи – гр. Ловеч, филиал на Технически университет – Габрово

30.03.2017_Технически колежи – гр. Ловеч, филиал на Технически университет – Габрово

30.03.2017_Технически колежи – гр. Ловеч, филиал на Технически университет – Габрово

30.03.2017_Технически колежи – гр. Ловеч, филиал на Технически университет – Габрово

15.03.2017_Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – гр. София – проф. д-р инж. Николай Георгиев (зам. ректор по учебната дейност) и доц. д-р Емилия Вайсилова (преподавател в Катедра “Икономика и счетоводство в транспорта“)

15.03.2017_Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – гр. София – проф. д-р инж. Николай Георгиев (зам. ректор по учебната дейност) и доц. д-р Емилия Вайсилова (преподавател в Катедра “Икономика и счетоводство в транспорта“)

15.03.2017_Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – гр. София – проф. д-р инж. Николай Георгиев (зам. ректор по учебната дейност) и доц. д-р Емилия Вайсилова (преподавател в Катедра “Икономика и счетоводство в транспорта“)

15.03.2017_Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – гр. София – проф. д-р инж. Николай Георгиев (зам. ректор по учебната дейност) и доц. д-р Емилия Вайсилова (преподавател в Катедра “Икономика и счетоводство в транспорта“)

15.03.2017_Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – гр. София – проф. д-р инж. Николай Георгиев (зам. ректор по учебната дейност) и доц. д-р Емилия Вайсилова (преподавател в Катедра “Икономика и счетоводство в транспорта“)

15.03.2017_Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – гр. София – проф. д-р инж. Николай Георгиев (зам. ректор по учебната дейност) и доц. д-р Емилия Вайсилова (преподавател в Катедра “Икономика и счетоводство в транспорта“)

15.03.2017_Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – гр. София – проф. д-р инж. Николай Георгиев (зам. ректор по учебната дейност) и доц. д-р Емилия Вайсилова (преподавател в Катедра “Икономика и счетоводство в транспорта“)

15.03.2017_Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – гр. София – проф. д-р инж. Николай Георгиев (зам. ректор по учебната дейност) и доц. д-р Емилия Вайсилова (преподавател в Катедра “Икономика и счетоводство в транспорта“)

15.03.2017_Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – гр. София – проф. д-р инж. Николай Георгиев (зам. ректор по учебната дейност) и доц. д-р Емилия Вайсилова (преподавател в Катедра “Икономика и счетоводство в транспорта“)

15.03.2017_Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – гр. София – проф. д-р инж. Николай Георгиев (зам. ректор по учебната дейност) и доц. д-р Емилия Вайсилова (преподавател в Катедра “Икономика и счетоводство в транспорта“)

09.03.2017_Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия

09.03.2017_Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия

09.03.2017_Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия

09.03.2017_Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия

09.03.2017_Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия

09.03.2017_Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия

09.03.2017_Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия

09.03.2017_Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия

09.03.2017_Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия

28.02.2017_Aграрен университет – гр. Пловдив

28.02.2017_Aграрен университет – гр. Пловдив

28.02.2017_Aграрен университет – гр. Пловдив

28.02.2017_Aграрен университет – гр. Пловдив

14.02.2017_Русенски университет „Ангел Кънчев“

14.02.2017_Русенски университет „Ангел Кънчев“

14.02.2017_Русенски университет „Ангел Кънчев“

14.02.2017_Русенски университет „Ангел Кънчев“

13.02.2017_Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов

13.02.2017_Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов

13.02.2017_Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов

13.02.2017_Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов

13.02.2017_Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов

13.02.2017_Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов

13.02.2017_Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов

13.02.2017_Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов

01.02.2017_Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов, катедра „Бизнес информатика“

01.02.2017_Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов, катедра „Бизнес информатика“

01.02.2017_Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов, катедра „Бизнес информатика“

01.02.2017_Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов, катедра „Бизнес информатика“

01.02.2017_Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов, катедра „Бизнес информатика“

01.02.2017_Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов, катедра „Бизнес информатика“