13-14.07.2019 г._Обучение по НП „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“_гр. Свищов