20-21.11.2018 г._Подготовка за „Деня на отворените врати“

Ученици от 11Б клас, специалност „Компютърна техника и технологии“ под ръководството на инж. Борянка Иванова подготвят модели на електронни модули с различна функционалност, които ще бъдат представени от тях в Деня на отворените врати на ПГМЕТ – Плевен по време на седмицата на професионалните умения в България – 19-25 ноември 2018 г.


Ученици от 12А клас
, специалност „Електрообзавеждане на производството“ под ръководството на инж. Красимир Иванов подготвят елементи и модули на различни видове електрически инсталации, които ще бъдат представени от тях в Деня на отворените врати на ПГМЕТ – Плевен по време на седмицата на професионалните умения в България – 19-25 ноември 2018 г.