26.04.2018_Трета партньорска партньорска среща по проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“ – Проект ДОМИНО