24-25.11.2018 г._Обучение на педагогическия колектив „Позитивна комуникация в образованието“, с. Сливек, обл. Ловеч