График на дейностите по приемането на ученици

след завършено основно
образование в неспециализирани училища за учебната 2020 – 2021 година
на места
по държавен план-прием

 

Четвърта година в ПГ по механоелектротехника – гр. Плевен се обучават ученици в дуална система. Ние бяхме първите дръзнали да поемат по новия път. Нашите първи възпитаници са вече дванадесетокласници и през новата 2020 година ще завършат своето средно професионално образование. Наш верен и стабилен партньор в обучението на младите електротехници от специалност „Електрообзавеждане на производството“ е „ЧЕЗ Разпределение България“ ЕАД.

В края на м. октомври ЧЕЗ отвори отново врати за всички ученици, които се вълнуват и интересуват от работата и ежедневието на големия колектив. „Дни на отворените врати“ бяха проведени в Плевен, София и Дупница.

За всички, които искат да изберат професията на електромонтьора, предлагаме една виртуална разходка в света на енергетиката.