ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС, ПРИЕТИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ!

Уважаеми ученици и родители,

Записването на приетите в ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране ще се извършва в ПГМЕТ – гр. Плевен, ул. „Климент Охридски“ № 25, ет. 2, стая № 217
от 14.07.2021 г. до 16.07.2021 г.
Работното време на комисията за записване е от 08:00 ч. до 16:30 ч.

При записване на класираните ученици се подават следните документи:
1. Заявление до директора на училището.
2. Оригинал на свидетелството за основно образование.
3. Оригинал на медицинското свидетелство.

 

График на дейностите за прием 2021-2022 година

План-прием за учебната 2021/2022 година