Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето”

На 19 януари 2023 година в ПГМЕТ – Плевен се проведе училищен кръг на Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“. Състезанието е организирано от Министерство на образованието и науката (МОН) с партньор фондация „Милен Григоров“ – гр. Горна Оряховица.
Целта на състезанието е стимулиране развитието на научно-техническата мисъл и популяризиране на машиностроителните професии, създаване на творчески контакт между учители и ученици от сродни професионални гимназии, развиване на сътрудничество между професионалните гимназии и бизнеса, както и да се предостави възможност на учениците за изява на придобитите знания и умения в областта на машиностроенето.
Участници бяха ученици от XI и XII клас, специалност „Машини и системи с ЦПУ“. Те решаваха тест от 20 въпроса и приложно задача по техническо чертане.

Състезание по приложна електроника

За поредна година в Професионална гимназия по механоелектротехника – Плевен се проведе състезание по приложна електроника „Мога и зная как”. Организатор е Министерството на образованието и науката (МОН), а партньор е Търговска верига за електронни компоненти, инструменти и измервателна апаратура „Елимекс”. Участниците са разделени в две възрастови групи – първа група с ученици от ІХ – Х клас и втора група с ученици от ХІ – ХІІ клас.
Състезателните задачи са изготвени върху учебното съдържание по професионална подготовка за професиите от професионалните направления „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ и „Компютърни науки“ за ХІ и ХІІ клас – съответно за учениците от I и от II възрастова група.
Състезанието „Мога и зная как” има за цел да се мотивират учениците за професионална реализация по изучаваните професии от професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“; да се поставят учениците в конкурентна среда, което да стимулира развитието им в областта на електрониката; да се осигурят условия за реализация на знанията и уменията на учениците чрез участието им в състезателни прояви; да се сравнят постиженията в областта на обучението по електроника на регионално и национално ниво; да се създадат условия за творчески контакт между учители и ученици от сродни професионални гимназии; реализиране на активно партньорство чрез обвързване на училищните дейности с бизнеса в бранша за издигане престижа на професията посредством популяризиране на добри практики и прилагане на нови технологии и материали.

Палитра от емоции

Коледна атмосфера, съчетала хармонията на хумора, ритъма на танца, остроумието и позитивната енергия. Една Коледна магия от творчество на сръчни ученически ръце и изящни картини на колежката ни Олга Въткова. Доброта, красота и усмивки, които заредиха всички в ПГМЕТ и разпръснаха Коледния дух и щастието.
Весели празници на всички!

 

Коледен дух в ПГМЕТ

В навечерието на Коледа и Нова година атмосферата в училището е празнична.
Учениците от всички класове са в надпревара чия класна стая ще заблести по-ярко, по-богато, по-завладяващо. Те творят с много любов, внимание и ентусиазъм коледни картички , сувенири, новогодишни играчки и гирлянди, подготвят тържество за поздрав по повод светлите празници.
Коридорите се огласят от коледни песни. 

Предложение за държавен план-прием на ученици за учебната 2023/2024 година в ПГМЕТ

На 15 декември 2022 година, в ПГ по механоелектротехника – Плевен се състоя работна среща между ръководството на гимназията, учители по професионална подготовка и представители на фирми, с които училището ни си партнира в обучението на ученици в дневна и дуална система.
От страна на бизнеса в срещата участваха „Ваптех“ ЕООД, „АС-ДС“ ООД, “Електрохолд България”ЕООД, „Илинден“ ЕООД, „Леони България“ ЕООД, „Електроника и софтуер“ ООД. Бяха обсъдени професиите, които са най-търсени в града и региона, възможностите за привличане на млади хора и формите за сътрудничество между образователната институция и фирмите.
Директорът на гимназията, инж. Цветелина Стойкова, представи пред участниците в срещата предложение за държавен план-прием на ученици за учебната 2023/2024 година в ПГМЕТ – професии, специалности, дневна и дуална форми на обучение, по които се подготвят средни специалисти в училище.

 

 

Среща с емоциите

На 3-ти и 4-ти декември сплотения и отговорен колектив на Професионална гимназия по механоелектротехника посети хотел „Релакс КООП“ в с. Вонеща вода. Всички взеха участие в обучение на тема: „Същност и развиване на емоционална интелигентност“. Превъзходство, раздразнение, изненада, недоумение, презрение, възмущение, радост, вълнение…списък, който не може да се изреди в няколко реда, но интересно и компетентно поднесен от лектор Велина Кръстинкова. Заредени с позитивни мисли и приповдигнато настроение приключи обучението.
Благодарим на фирма АПИС-Колев за логистиката и отличната организация.
Оставаме с очакване на още такива полезни и приятни преживявания.

Младежки обмен по програма Еразъм+

От 06.11 до 12.11. 22 г., ученици от Професионална гимназия по механоелектротехника – Плевен взеха участие в изпълнението на проекта “Участие за разнообразие“ с референтен номер: 2019-3-RO01-KA105-078116, Програма Еразъм+, от Association for nonformal education “D’Áccord” в партньорство със Сдружение „Плевенски Обществен фонд – Читалища“.
Гимназистите се завърнаха от град Корабия, област Олт, Румъния, заредени с положителни емоции и благодарност към организаторите за подарените прекрасни преживявания по време на престоя им в северната ни съседка. Събрали знания, разширили кръгозора и обагатени с умения от новата и различната култура, учениците разясниха за социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младежите в демократичния живот.
Ръководството на ПГМЕТ, родители и участници изказват благодарност към Сдружение „Плевенски Обществен фонд – Читалища“ за отличната организация и поетата грижа към младите хора.
Очакваме с интерес предложение към бъдещи творчески инициативи.

7 ноември – Европейски ден на радона

Днес, 07.11. 2022 година, в час по химия и опазване на околната среда учениците от десетите класове и госпожа Даниела Паскова, отбелязаха Европейския ден на Радона. Представителите на РЗИ – Плевен – Здравка Стоева – главен експерт в отдел Профилактика на болестите и промоция на здравето, дирекция Обществено здраве и Борис Шарков – главен инспектор, запознаха гимназистите с въздействието на Радона върху здравето на човека и начините за предпазване.
Директора на ПГМЕТ инж. Цветелина Стойкова изказа благодарност към лектори и гости, а на участниците бяха раздадени грамоти, рекламни тениски и информационни материали.
Учениците изготвиха табло и го поставиха във фоайето.

100 години от обявяването на 1 ноември за Ден на народните будители

През 10-ти век епископ Константин пише:
„Голи са народите без книги, немощни да се борят без оръжие с противника на нашите души.“
„О, будители народни, цял низ светли имена чисти, сияйни, благородни, вий сте нашите знамена най за вечни времена.“
Всяка нация, голяма или малка, преживява мигове на небивал възход. Изключение не прави и България. Миналото изобилства от цяла плеяда духовници, неуморни книжовници, общественици и борци за свобода. Историята е съхранила имената на всички тях – живели, работели и завършили земния си път не за лични материални блага, а в името на своята родина.
Да усетим празника, да се върнем назад във времето, да почетем възрожденските книжовници, просветители и революционери, дейност, с която се зае г-н Петьо Петков. Той даде старт на последователност от събития, с които ще се събуди и повдигне националния дух и самосъзнание на всеки един от учениците в гимназията.