Знания, умения и компетентности за безопасно движение по пътищата. Интерес към правилата и знаците за безопасно движение. Да проявяват толерантност на пътя и да избегнем пътните произшествия- за всичко това започна своята дейност Пламен Андреев, р-л на клуб „Да се движим безопасно“.


  1. План-програма за 2024 г.
  2. Система за организация и управление на дейностите по БДП
  3. Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в България 2021 – 2030 г.