Учебна 2019/2020 година

Професия: 481020 Системен програмист
VIIIa: Специалност: 4810201 Системно програмиране – разширено изучаване на английски език
IXа: 2020/2021_Специалност: 4810201 Системно програмиране – разширено изучаване на английски език
Xа: 2021/2022_Специалност: 4810201 Системно програмиране – разширено изучаване на английски език
XIа: 2022/2023_Специалност: 4810201 Системно програмиране – разширено изучаване на английски език
XIIа: 2023/2024_Специалност: 4810201 Системно програмиране – разширено изучаване на английски език

Професия: 521010 Машинен техник
VIIIa: Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение
IXa: 2020/2021_Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение
Xa: 2021/2022_Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение
XIa: 2022/2023_Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение
XIIa: 2023/2024_Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение

Професия: 522020 Електромонтьор
VIIIб: Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството – дуална система на обучение
IXб: 2020/2021_Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството – дуална система на обучение
Xб: 2021/2022_Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството – дуална система на обучение
XIб: 2022/2023_Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството – дуална система на обучение
XIIб: 2023/2024_Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството – дуална система на обучение

Учебна 2020/2021 година

Професия: 481020 Системен програмист
VIIIa: Специалност: 4810201 Системно програмиране – разширено изучаване на английски език
IXа: 2021/2022_Специалност: 4810201 Системно програмиране – разширено изучаване на английски език
Xа: 2022/2023_Специалност: 4810201 Системно програмиране – разширено изучаване на английски език
XIа: 2023/2024_Специалност: 4810201 Системно програмиране – разширено изучаване на английски език

Професия: Техник по комуникационни системи
VIIIа: Специалност: 5230102 Телекомуникационни системи – разширено изучаване на английски език
IXа: 2021/2022_Специалност: 5230102 Телекомуникационни системи – разширено изучаване на английски език
Xа: 2022/2023_Специалност: 5230102 Телекомуникационни системи – разширено изучаване на английски език
XIа: 2023/2024_Специалност: 5230102 Телекомуникационни системи – разширено изучаване на английски език

Професия: 521010 Машинен техник
VIIIб: Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение
IXб: 2021/2022_Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение
Xб: 2022/2023_Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение
XIб: 2023/2024_Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение

Професия: 522020 Електромонтьор
VIIIб: Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството – дуална система  на обучение
IXб: 2021/2022_Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството – дуална система на обучение
Xб: 2022/2023_Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството – дуална система на обучение
XIб: 2023/2024_Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството – дуална система на обучение

Учебна 2021/2022 година

Професия: 481020 Системен програмист
VIIIa: 2021/2022_Специалност: 4810201 Системно програмиране – разширено изучаване на английски език
IXa: 2022/2023_Специалност: 4810201 Системно програмиране – разширено изучаване на английски език
Xa: 2023/2024_Специалност: 4810201 Системно програмиране – разширено изучаване на английски език

Професия: Техник по комуникационни системи
VIIIа: 2021/2022_Специалност: 5230102 Телекомуникационни системи – разширено изучаване на английски език
IXа: 2022/2023_Специалност: 5230102 Телекомуникационни системи – разширено изучаване на английски език
Xа: 2023/2024_Специалност: 5230102 Телекомуникационни системи – разширено изучаване на английски език

Професия: 521010 Машинен техник
VIIIб: 2021/2022_Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение
IXб: 2022/2023_Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение
Xб: 20223/2024_Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение

Професия: 522020 Електромонтьор
VIIIб: 2021/2022_Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството – дуална система на обучение
IXб: 2022/2023_Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството – дуална система на обучение
Xб: 2023/2024_Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството – дуална система на обучение

Учебна 2022/2023 година

Професия: 481020 Системен програмист
VIIIa: 2022/2023_Специалност: 4810201 Системно програмиране – разширено изучаване на английски език
IXa: 2023/2024_Специалност: 4810201 Системно програмиране – разширено изучаване на английски език

Професия: Техник по комуникационни системи
VIIIа: 2022/2023_Специалност: 5230102 Телекомуникационни системи – разширено изучаване на английски език
IXа: 2023/2024_Специалност: 5230102 Телекомуникационни системи – разширено изучаване на английски език

Професия: 521010 Машинен техник
VIIIб: 2022/2023_Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение
IXб: 2023/2024_Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение

Професия: 522020 Електромонтьор
VIIIб: 2022/2023_Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството – дуална система на обучение
IXб: 2023/2024_Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството – дуална система на обучение