Учебна 2017/2018 година

Професия: 523050 Техник на компютърни системи
VIIIa: Специалност: 5230501 Компютърна техника и технологии – интензивно изучаване на английски език
IXa: 2018/2019_Специалност: 5230501 Компютърна техника и технологии – интензивно изучаване на английски език
Xа: 2019/2020_Специалност 5230501 Компютърна техника и технологии – интензивно изучаване на английски език
XIа: 2020/2021_Специалност 5230501 Компютърна техника и технологии – интензивно изучаване на английски език

Професия: 521010 Машинен техник
VIIIб: Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална форма на обучение – интензивно изучаване на немски език
IXб: 2018/2019_Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална форма на обучение – интензивно изучаване на немски език
Xб: 2019/2020_Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална форма на обучение – интензивно изучаване на немски език
XIб: 2020/2021_Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална форма на обучение – интензивно изучаване на немски език

Професия: 522010 Електротехник
VIIIб: Специалност: 5220103 Електрообзавеждане на производството – интензивно изучаване на английски език
IXб: 2018/2019_Специалност: 5220103 Електрообзавеждане на производството – интензивно изучаване на английски език
Xб: 2019/2020_Специалност: 5220103 Електрообзавеждане на производството – интензивно изучаване на английски език
XIб: 2020/2021_Специалност: 5220103 Електрообзавеждане на производството – интензивно изучаване на английски език

Професия: 523030 Техник на електронна техника
IXб: Специалност: 5230302 Микропроцесорна техника_2016 – дуална форма на обучение
Приложения към училищен учебен план

Професия: 522010 Електротехник
IXб: Специалност: 5220103 Електрообзавеждане на производството – дуална форма на обучение
Приложения към училищен учебен план