Учебна 2018/2019 година

Професия: 521010 Машинен техник
VIIIa: Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение – разширено изучаване на английски език
IXa: 2019/2020_Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение – разширено изучаване на английски език
Xa: 2020/2021_Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение – разширено изучаване на английски език
XIa: 2021/2022_Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение – разширено изучаване на английски език
XIIa: 2022/2023_Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение – разширено изучаване на английски език

Професия: 523050 Техник на компютърни системи
VIIIa: Специалност: 5230501 Компютърна техника и технологии – разширено изучаване на английски език
IXa: 2019/2020_Специалност: 5230501 Компютърна техника и технологии – разширено изучаване на английски език
Xa: 2020/2021_Специалност: 5230501 Компютърна техника и технологии – разширено изучаване на английски език
XIa: 2021/2022_Специалност: 5230501 Компютърна техника и технологии – разширено изучаване на английски език
XIIa: 2022/2023_Специалност: 5230501 Компютърна техника и технологии – разширено изучаване на английски език

Учебна 2019/2020 година

Професия: 481020 Системен програмист
VIIIa: Специалност: 4810201 Системно програмиране – разширено изучаване на английски език
IXа: 2020/2021_Специалност: 4810201 Системно програмиране – разширено изучаване на английски език
Xа: 2021/2022_Специалност: 4810201 Системно програмиране – разширено изучаване на английски език
XIа: 2022/2023_Специалност: 4810201 Системно програмиране – разширено изучаване на английски език

Професия: 521010 Машинен техник
VIIIa: Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение
IXa: 2020/2021_Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение
Xa: 2021/2022_Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение
XIa: 2022/2023_Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение

Професия: 522020 Електромонтьор
VIIIб: Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството – дуална система на обучение
IXб: 2020/2021_Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството – дуална система на обучение
Xб: 2021/2022_Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството – дуална система на обучение
XIб: 2022/2023_Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството – дуална система на обучение

Учебна 2020/2021 година

Професия: 481020 Системен програмист
VIIIa: Специалност: 4810201 Системно програмиране – разширено изучаване на английски език
IXа: 2021/2022_Специалност: 4810201 Системно програмиране – разширено изучаване на английски език
Xа: 2022/2023_Специалност: 4810201 Системно програмиране – разширено изучаване на английски език

Професия: Техник по комуникационни системи
VIIIа: Специалност: 5230102 Телекомуникационни системи – разширено изучаване на английски език
IXа: 2021/2022_Специалност: 5230102 Телекомуникационни системи – разширено изучаване на английски език
Xа: 2022/2023_Специалност: 5230102 Телекомуникационни системи – разширено изучаване на английски език

Професия: 521010 Машинен техник
VIIIб: Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение
IXб: 2021/2022_Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение
Xб: 2022/2023_Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ – дуална система на обучение

Професия: 522020 Електромонтьор
VIIIб: Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството – дуална система  на обучение
IXб: 2021/2022_Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството – дуална система на обучение
Xб: 2022/2023_Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството – дуална система на обучение

Учебна 2021/2022 година