Младежки обмен по програма Еразъм+

От 06.11 до 12.11. 22 г., ученици от Професионална гимназия по механоелектротехника – Плевен взеха участие в изпълнението на проекта “Участие за разнообразие“ с референтен номер: 2019-3-RO01-KA105-078116, Програма Еразъм+, от Association for nonformal education “D’Áccord” в партньорство със Сдружение „Плевенски Обществен фонд – Читалища“.
Гимназистите се завърнаха от град Корабия, област Олт, Румъния, заредени с положителни емоции и благодарност към организаторите за подарените прекрасни преживявания по време на престоя им в северната ни съседка. Събрали знания, разширили кръгозора и обагатени с умения от новата и различната култура, учениците разясниха за социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младежите в демократичния живот.
Ръководството на ПГМЕТ, родители и участници изказват благодарност към Сдружение „Плевенски Обществен фонд – Читалища“ за отличната организация и поетата грижа към младите хора.
Очакваме с интерес предложение към бъдещи творчески инициативи.