Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето”

На 19 януари 2023 година в ПГМЕТ – Плевен се проведе училищен кръг на Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“. Състезанието е организирано от Министерство на образованието и науката (МОН) с партньор фондация „Милен Григоров“ – гр. Горна Оряховица.
Целта на състезанието е стимулиране развитието на научно-техническата мисъл и популяризиране на машиностроителните професии, създаване на творчески контакт между учители и ученици от сродни професионални гимназии, развиване на сътрудничество между професионалните гимназии и бизнеса, както и да се предостави възможност на учениците за изява на придобитите знания и умения в областта на машиностроенето.
Участници бяха ученици от XI и XII клас, специалност „Машини и системи с ЦПУ“. Те решаваха тест от 20 въпроса и приложно задача по техническо чертане.