Държавен план-прием по професии и специалности за учебната 2024/2025 годинаНа 20 декември 2023 година, в ПГМЕТ – Плевен се състоя работна среща между ръководството на гимназията, учители по професионална подготовка и представители на фирми, с които училището ни си партнира в обучението на ученици в дневна и дуална система.

От името на бизнеса в срещата участваха „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД, гр. София, „Леони България“ ЕООД, „Виваком България“ ЕАД, „А1 България“ ЕАД, „Илинден“ ЕООД, гр. Плевен, „Метални конструкции Плевен“ ЕАД , „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. Бяха обсъдени професиите, които са най-търсени в града и региона; възможностите за привличане на млади хора и формите за сътрудничество между образователната институция и фирмите.

Директорът на ПГМЕТ, инж. Цветелина Стойкова, представи пред гостите формите на обучение, по които се подготвят средни специалисти в гимназията ни. Бяха обсъдени заявки от работодателите за специалностите и професиите, по които има необходимост от подготовката на средни специалисти.
Благодарим на всички представители на фирми-партньори, които се присъединиха във видеоконферентна среща, инициирана от ПГМЕТ-Плевен на тема „План-прием за учебната 202
4/2025 година“.