Предложение за държавен план-прием на ученици за учебната 2023/2024 година в ПГМЕТ

На 15 декември 2022 година, в ПГ по механоелектротехника – Плевен се състоя работна среща между ръководството на гимназията, учители по професионална подготовка и представители на фирми, с които училището ни си партнира в обучението на ученици в дневна и дуална система.
От страна на бизнеса в срещата участваха „Ваптех“ ЕООД, „АС-ДС“ ООД, “Електрохолд България”ЕООД, „Илинден“ ЕООД, „Леони България“ ЕООД, „Електроника и софтуер“ ООД. Бяха обсъдени професиите, които са най-търсени в града и региона, възможностите за привличане на млади хора и формите за сътрудничество между образователната институция и фирмите.
Директорът на гимназията, инж. Цветелина Стойкова, представи пред участниците в срещата предложение за държавен план-прием на ученици за учебната 2023/2024 година в ПГМЕТ – професии, специалности, дневна и дуална форми на обучение, по които се подготвят средни специалисти в училище.