''НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ''

Чрез заниманията по интереси:
* се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците;
* се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Учебна 2019/2020 година

Учебна 2018/2019 година

  • „Занимателна биология“ с ръководител Мариана Витанова
  • „Театър в рими“ с ръководител Наташа Басарова
  • „Математика за всеки“ с ръководител Цветанка Манолова
  • „Монтаж и настройка на електрообзавеждане“ с ръководител инж. Красимир Иванов
  • „Асемблиране и настройка на компютърна техника“ с ръководител инж. Тихомир Мачев
  • „Безопасно движение по пътищата“ с ръководител инж. Цветелина Стойкова