ПРОЕКТ 'ДОМИНО'
ИСТОРИЯ
Проектът се изпълнява в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и се реализира съвместно с Министерството на образованието и науката, с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката в периода 2015-2019 г.
ЦЕЛ
Създаване на модел и изграждане на капацитет за прилагане принципите на учене чрез работа в българското професионално образование. Проектът се стреми да предложи модернизиране на българското професионално образование така, че то да отговаря на съвременните нужди и изисквания на бизнеса и икономиката.
ПАРТНЬОРИ
Швейцарски федерален институт за професионално образование и обучение
• Българо-швейцарска търговска камара ДЕЙНОСТИ • Разработване на нови учебни планове и програми
• Обучения на учители и наставници
• Обучения на експерти за дуално образование
ОБЩ БЮДЖЕТ
CHF 3 530 000
Принос от Конфедерация Швейцария
CHF 3 000 500 (85%)
Принос от Република България
CHF 529 500 (15%)

КОНТАКТ:
Звено за управление на проект
гр. София 1000
бул. “Княз Дондуков” 2А
Tел. 02/ 9217 520
02/ 9217 791
02/ 9217 614
E-mail: p.evtimova@mon.bg
p.zlatarska@mon.bg
n.georgiev@mon.bg

http://dominoproject.bg


Събития по Проект „ДОМИНО“:

4. Коледна среща „На гости в ЧЕЗ“ на 21.12.2017 год. (четвъртък) от 10:30 ч. в новия Технически учебен център на ЧЕЗ.
И, разбира се, сред поканените бяха и наши ученици от 10А клас, специалност „Електрообзавеждане на производството“, дуална форма на обучение с класен ръководител инж. Ирина Людиева. На Коледната среща момчетата бяха с ръководител инж. Валентин Иванов.
5. Трета партньорска партньорска среща по проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“ – Проект ДОМИНО.
6. Стартираха практиките в реална работна среда на учениците от 11 клас – специалност „Електрообзавеждане на производството“, обучаващи се в дуална форма по Проект ДОМИНО, във фирмите-партньори „ЧЕЗ Разпределение България“ ЕАД, „Ваптех“ ООД и „АС-ДС“ ЕООД.
Галерия
7. Партньорска среща във връзка с план-прием за учебната 2019/2020 година.
Днес 05.12.2018г. в ПГМЕТ се състоя среща на ръководството и учители от ПГ с представители на партньорските ни фирми от региона ( ЧЕЗ България, „АС-ДС“ ООД, „Метални конструкции – Плевен“ ЕАД, „Електроника и софтуер“ ЕООД) във връзка с новия план-прием. Получихме одобрението на фирмите за избраните от нас специалности и уверението, че ни подкрепят в нелеката задача за изграждане на професионално подготвени кадри.
Галерия