На 24. 04. 2023 г. приключи обучението на втората група наставници по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ към ПГМЕТ-Плевен, на която присъстваха представители от фирмите Леони България ЕООД, „АС-ДС“ ООД и „Ваптех“ ЕООД.
Директор Стойкова поздрави обучаемите и разясни възможностите на проекта.
По време на обучението наставниците бяха запознати с нормативната база за обучение чрез работа, за ролята и отговорностите на училището, работодателите, наставниците и наблюдаващия учител, както и за казуси от практиката.


На 21. 04. 2023 год. по покана на Електроенергиен системен оператор и с цел пробно стажуване към проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, учениците от X Б клас посетиха подстанция „Плевен – 1“. Показана им беше презентация за дейностите извършвани в ЕСО, както и стажантските програми на фирмата за ученици и студенти. Гимназистите с голям интерес разгледаха откритата част на подстанцията и бяха запознати с начина на предаване на информацията по енергийните мрежи. При повишени мерки за сигурност десетокласниците разгледаха и Териториалното диспечерско управление, което се грижи за енергийната сигурност на нашата страна и управлява електропреносната мрежа на пет области в Северна България. Отношенията на ПГМЕТ и Електроенергийния системен оператор продължават чрез провеждане на практическо обучение в реална работна среда в дуалната система на обучение на учениците от единадесети клас през учебната 23/24 учебна година.
Посещението бе интересно ползотворно, за което ученици и учители сме благодарни.
Текст: инж. Ирина Людиева
Снимки: инж. Красимир Иванов


ПО К А Н А № 5 за подаване на оферта за извършване на обучение за изпълнение на Поддейност 1.1.


След като подписаха трудовите си договори за учебната 2022/2023 год. , учениците от XI и XII клас в дуалната система на обучение от ПГМЕТ – Плевен осъществяват практическото си обучение в реална работна среда във фирмите партньори.
Учениците от XI Б клас от специалност „Електрообзавеждане на производството“ са разпределени във фирмите: „Електрохолд България“ ЕООД, „Леони България“ ЕООД, „АС-ДС“ ООД и „Илинден“ ЕООД. На работните си места те попиват с интерес информация и знания за бъдещата си професия, развиват умения за монтажни и демонтажни дейности.
Учениците от XI А клас от специалност „Машини и системи с ЦПУ“са разпределени във фирмите: „Леони България“ ЕООД, „Илинден“ ЕООД, „Метални конструкции“ ЕАД и „ВАПТЕХ“ ЕООД. Тук учениците се включват в изпълнение на дейности свързани с експлоатация и поддръжка на металорежещи машини и системи с ЦПУ, в обработването на детайли чрез управляващи програми.На 21, 22 и 23 октомври 2022 г. в ПГМЕТ-Плевен се проведе обучение на наставници по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове с конкретен бенефициент – МОН.
Наставници от „Илинден“ ЕООД, „ВАПТЕХ“ ЕООД, „АС-ДС“ АД, ЕРМ Запад АД бяха приветствани от директора на ПГМЕТ-Плевен инж. Цветелина Стойкова. Инж. Ирина Людиева – обучител по проекта, запозна бъдещите наставници с нормативната база за обучение чрез работа, с ролята и отговорностите на училището, работодателите и наставниците в процеса на провеждане на практиката на учениците в реална работна среда, както и с казуси от нея. Обучението на наставници приключва с получаване на сертификати на обучените представители на партньорските ни фирми.Информация относно предстоящо провеждане на изследване по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система“

В ПГМЕТ – Плевен се проведоха важни срещи с фирмите партньори за учениците от 10 клас обучавани в дуална система по специалности: Машини и системи с ЦПУ и Електрообзавеждане на производството.
Приемът в дуална система на обучение се осъществява в 8 клас, а практическото обучение чрез работа във фирмите е в 11 и 12 клас. Подписват се трудови договори и учениците получават заплата.
Разпределението на учениците между фирмите партньори става, когато те са в 10 клас и на тези срещи училището и работодателите информират учениците и техните родители за възможностите за работа в реална работна среда, критериите за подбор и разпределение.
На тези срещи се обсъдиха въпроси, свързани с провеждане на обучението, дисциплината както в училище, така и на работното място, както и всякакви въпроси, възникнали във връзка с обучението чрез работа.
Ръководството и екипа на ПГМЕТ-Плевен благодари за помощта и отделеното време на представителите на фирмите партньори: Електрохолд, АС-ДС, Илинден, Леони, ВАП ТЕХ, Метални конструкции!
Пожелаваме здраве и вдъхновение да изпълват дните ни, за да успеем да подготвим добри професионалисти, с които да се гордеем!

ПО К А Н А № 4 за подаване на оферта за извършване на обучение за изпълнение на Поддейност 1.1.

ПГМЕТ-Плевен в изпълнение на дейности по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“,Поддейност 4.1 – Обучения на наставници, проведе по утвърден график разработен от училището и съгласуван с работодателите – партньори, от 02-04.04.2022 г., Обучение на наставници от фирмите партньори: “ ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и „АС-ДС“ ООД.

Главната цел на обучението на наставници е придобиване на общи знания и практически умения в областта на професионалната и трудова педагогика, в частност придобиване на методически, дидактически, организационни и социални компетентности, както и личностни качества, задължителни за обучаващи лица, с цел успешно планиране, провеждане и контрол при обучение на работното място. Наставниците са в ролята на мултипликатори на своите добри професионални знания и умения при практическото обучение на конкретно работно място. Те трябва да познават регламента на дуалното обучение, да придобият подготовка за предаване на знания и умения, да усъвършенстват своите способности за екипна работа, правилна комуникация на работното място и справяне с конфликтни и други критични ситуации в процеса на адаптиране на обучаваните към трудовата среда и тяхното обучение по професията. Освен това трябва да способстват за приобщаването на обучаваните към фирмената култура, философия и стратегия, за да се превърнат те в утрешни пълноценни нейни работници.

Днес, 28.03.2022 г., учениците от 10 б клас дуална система на обучение професия „Електромонтьор“ проведоха еднодневно пробно стажуване в „ЧЕЗ Разпределениe- Плевен“. Директорът на дирекция „Експлоатация и поддържане “ г-н Стойчев и ръководителя на електромонтьорите Иво Уруков проведоха инструктаж за безопасност и здраве, запознаха учениците със схемата на разпределение на електроенергията в град Плевен, както и с основните лични предпазни средства необходими при работа. Учениците посетиха и една от големите възлови подстанции за средно напрежение и нейната закрита разпределителна уредба в източна индустриална зона Плевен.

На 25 март 2022 г., учениците от VIII б клас преминаха пробно стажуване по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Гимназистите от специалност „Машини и системи с ЦПУ“ посетиха „Илинден“ ООД, като наблюдаваха машини за леене на алуминиеви сплави под ниско и с противоналягане, матрици за пластмаса и за алуминий, оборудване за линии за производство на алуминиеви детайли.
Осмокласниците от специалност „Електрообзавеждане на производството“ посетиха фирма „АС-ДС“ ООД. Там се запознаха с дейността на фирмата, която е насочена към потребители от промишлеността, енергетиката, съобщенията и строителството.

На 24 март 2022 г., учениците от X А клас, специалност „Машини и системи с ЦПУ“ преминаха пробно стажуване в „Илинден“ ООД-Плевен, по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Гимназистите се запознаха с пpoдyĸциятa нa зaвoда вĸлючвaща мaшини зa oтливaнe нa алуминиеви нocaчи зa aмopтиcьopи и джанти. Тук се произвеждат детайли за водещи автомобилни компании като „Фолксваген”, „Ауди”, „Дженерал Моторс”, „Крайслер”, „Форд”, „Пежо”, „Ситроен”, „Харлей Дейвидсън” и др.
Πpи изpaбoтĸaтa нa мaшинитe ce изпoлзвa мeтoдът зa лeeнe c пpoтивoнaлягaнe, изoбpeтeн oт aĸaд. Aнгeл Бaлeвcĸи и пpoф. Ивaн Димoв (от 1968 г.).
Като бивш възпитаник на ПГМЕТ и настоящ член на екипа на фирмата Иван Христов разясни за същността на работата, разчитането на чертежи, детайли и отговорност на работното място.
Дружество „Илинден” е единственият в България и сред водещите в света производители на машини за леене на алуминиеви сплави под ниско и с противоналягане, матрици за пластмаса и за алуминий, оборудване за линии за производство на алуминиеви детайли.

Днес, 23 март 2022 г., учениците от IX б клас преминаха пробно стажуване в „Леони България“ ЕООД, по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Фирмата е партнираща страна по проекта. Наставници въведоха гимназистите с първите знания и умения на конкретното място на професията. Запознаха ги с производствените дейности на фирмата, с опита в проектирането, производството и дизайна на своите продукти.
Проектът обхваща учениците от VIII, IX и X клас, специалност „Машини и системи с ЦПУ“ и „Електрообзавеждане на производството“, които се обучават в дуална система. Целта е да се повиши качеството на професионалното образование в България и засили връзката му с нуждите на пазара на труда. С финансирането става възможно закупуването на скъпа техника, учебници и учебни помагала за нуждите на обучението по съответните професии. Отделени са средства за застраховка и работни облекла за стажуващите.
До края на седмицата предстои пробно стажуване и с учениците от VIII и X клас в „ЧЕЗ България“ ЕАД, „AC-ДС“ ООД и „Илинден“ ООД.

ПО К А Н А № 1 за подаване на оферта за извършване на обучение за изпълнение на Поддейност 1.1.

ПО К А Н А № 2 за подаване на оферта за извършване на обучение за изпълнение на Поддейност 1.1.

ПО К А Н А № 3 за подаване на оферта за извършване на обучение за изпълнение на Поддейност 1.1.

В периода 09.10.2021 г. – 11.10.2021 г. се проведе обучение за изпълнение на Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
В обучението за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите по професионална подготовка участваха 8 учители от ПГМЕТ – гр. Плевен. Темата беше „Нови техники и технологии“ и се проведе в ПГМЕТ – гр. Плевен и „ИЛИНДЕН“ ЕООД, гр. Плевен – фирма, с която училището си партнира в обучението на ученици в дневна форма и дуална система на обучение. С фирмата е сключено и партньорско споразумение за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“.
Благодарение на квалифицирания си екип, съвременната си материална база и отличното качество на услугите, „ИЛИНДЕН“ ЕООД е динамично развиваща се фирма, добре позната в нашия регион и утвърдена на пазара, като коректен и надежден партньор.
Обучението се проведе по предварително разработен и утвърден график – програма в рамките на 3 дни за 24 академични часа, от които 8 академични часа бяха за практическо обучение в партниращото предприятие. Учителите се запознаха с новите тенденции, свързани с проектиране, изработване и експлоатация на пресформи и машини за изработване на отливки по метода „леене с противоналягане“, с програмиране на системи за машини с ЦПУ, както и с нови техники, относно електрообзавеждане на производството.
Лектор на обучението беше инж. Людмил Цветков – представител на фирмата – партньор.
На всички учители бяха издадени удостоверения за проведеното обучение.
В периода 16.10.2021 г. – 18.10.2021 г. се проведе второ обучение за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите по професионална подготовка.