План-програма за 2021 г. за БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

Заповед № РД09-2133/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

Заповед № РД-09-1111/15.08.2016 г. за определяне на видовете спорт, учебно съдържание и продължителност, по които да се провежда обучението по учебния час за спортни дейности

СЪОБЩЕНИЕ!
Задължителната литература, която може да прочетете през лятото. Благодарим на Уча.се, които споделиха с нас, читателите, този списък.

За 8 клас:
Илиада“ Омир
Любов“Сафо
Антигона“Софокъл
  Библия
Пространно житие на Константин – Кирил“
Азбучна молитва“Константин Преславски
„За буквите“Черноризец Храбър
„Декамерон“Джовани Бокачо
„Дон Кихот“ Мигел де Сервантес
„Хамлет“; сонетиУилям Шекспир

За 9 клас:
„Пътешествията на Гъливер“Джонатан Суифт
„Дон Жуан“Джордж Байрон
„Евгений Онегин“Александър С. Пушкин
„Дядо Горио“Оноре дьо Балзак
„Мадам Бовари“Гюстав Флобер
„Сплин“Шарл Бодлер
„Есенна песен“Пол Верлен
„История славянобългарска“Паисий Хилендарски
„Изворът на белоногата“Петко Р. Славейков

За 10 клас:
„Епопея на забравените“ „Левски“
„Под игото“ ( главите „Гост“, „Новата молитва на Марка“,
„Пиянството на един народ“)Иван Вазов
Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“:
„Бай Ганьо се върна от Европа“Алеко Константинов
„Cis moll“Пенчо П. Славейков
Арменци“, „Две хубави очи“, „В часа на синята мъгла“Пейо Яворов
„Да се завърнеш…“Димчо Дебелянов
„Гераците“Елин Пелин
„Септември“Гео Милев
„Зимни вечери“Христо Смирненски
„Повест“Атанас Далчев
„Албена“, „Индже“Йордан Йовков
„Писмо“ ( „Ти помниш ли….“)Никола Вапцаров
„Тютюн“ ( І и ХVІ глава от І част ) – Димитър Димов
Дърво без корен“ – Николай Хайтов
„Нежната спирала“Йордан Радичков

За 11 клас:
Димитър Талев – романът „Железният светилник”
Алеко Константинов – романът „Бай Ганьо“ („Бай Ганьо журналист“)
Станислав Стратиев –  „Балкански синдром“
Иван Вазов ­– „Паисий“, „Новото гробище над Сливница“, „При Рилския манастир
Никола Вапцаров – „История“
Йордан Радичков – „Ноев ковчег“
Христо Ботев ­­– „Борба“, „До моето първо либе
Елин Пелин – „Андрешко
Христо Смирненски ­– „Приказка за стълбата
Емилиян Станев – „Крадецът на праскови
Пейо Яворов – „Градушка
П. П. Славейков – „Спи езерото

За 12 клас:
Христо Смирненски – стихотворенията „Ний”, „Улицата”, „Йохан”, „Въглекопач”, „Да бъде ден”, „Юноша”, „Каменарче”, „Зимни вечери”, „Цветарка”, „Уличната  жена”, „Стария музикант”, „Босоногите деца”
Гео Милев – поемата „Септември”
Атанас Далчев – стихотворенията: „Болница”, „Прозорец“, „Хижи”, „Старите моми”, „Повест”, „Стаята“, „Книгите”, „Дяволско”, „Метафизически сонет”, „Съдба”, „Любов”, „Камък”, „Молитва”, „Синеокото момче”; избрани фрагменти
Елисавета Багряна – стихосбирката „Вечната и святата”: стихотворенията „Кукувица“, „Потомка“, „Стихии“, „Вечната“
Йордан Йовков – сб. „Старопланински легенди”: разказите „Индже“, „Шибил“, „През чумавото“, разказите „Белите рози”, „Последна радост”, „Песента на колелетата”, „Серафим”, „Женско сърце”, „Другоселец”, „Албена“, „Вълкадин говори с Бога”
Никола Вапцаров – стихосбирката „Моторни песни”; стихотворенията „Пролет”,  „Завод“, „Сън“, „Епоха”, „Хроника”, „История”, „Кино”, „Прощално”, „Борбата е  безмилостно жестока”
Димитър Димов – романът „Тютюн”
Димитър Талев – романът „Железният светилник”

Всеки може да те убеждава, че четенето е супер и че книгите ще те заведат до непознати и завладяващи светове. Това обаче ще ти звучи просто като поредното клише, ако не решиш сам да се убедиш в това. Пък и има доста произведения извън този списък със задължителни книги за лятото, които си струва да бъдат прочетени. Някои от тях може да видиш тук.