8А клас – 1 гр. специалност „Системно програмиране“

2 гр. специалност „Телекомуникационни системи“

кл. ръководител Валерия Цветанова

8Б клас – 1 гр. специалност „Машини и системи с ЦПУ“ (дуално обучение)

2 гр. специалност „Електрообзавеждане на производството“ (дуално обучение)

кл. ръководител инж. Виолета Макавеева

9А клас – 1 гр. специалност „Системно програмиране“

2 гр. специалност „Телекомуникационни системи“

кл. ръководител инж. Ивалина Лазарова

9Б клас – 1 гр. специалност „Машини и системи с ЦПУ“ (дуално обучение)

2 гр. специалност „Електрообзавеждане на производството“ (дуално обучение)

кл. ръководител инж. Даниела Бенова

10А клас – 1 гр. специалност „Системно програмиране“

2 гр. специалност „Телекомуникационни системи“

кл. ръководител Петьо Петков

10Б клас – 1 гр. специалност „Машини и системи с ЦПУ“ (дуално обучение)

2 гр. специалност „Електрообзавеждане на производството“ (дуално обучение)

кл. ръководител инж. Любка Тодорова

11А клас – 1 гр. специалност „Системно програмиране“

2 гр. специалност „Машини и системи с ЦПУ“ (дуално обучение)

кл. ръководител Наташа Басарова

11Б клас – специалност „Електрообзавеждане на производството“ (дуално обучение)

кл. ръководител инж. Красимир Иванов

12А клас – 1 гр. специалност „Машини и системи с ЦПУ“ (дуално обучение)

2 гр. специалност „Компютърна техника и технологии“

кл. ръководител инж. Валя Иванова