8А клас – 1 гр. специалност „Системно програмиране“

2 гр. специалност „Телекомуникационни системи“

кл. ръководител Петьо Петков

8Б клас – 1 гр. специалност „Електрообзавеждане на производството“ (дуално обучение)

2 гр. специалност „Машини и системи с ЦПУ“ (дуално обучение)

кл. ръководител инж. Любка Тодорова

9А клас – 1 гр. специалност „Системно програмиране“

2 гр. специалност „Машини и системи с ЦПУ“ (дуално обучение)

кл. ръководител Наташа Басарова

9Б клас – специалност „Електрообзавеждане на производството“ (дуално обучение)

кл. ръководител инж. Красимир Иванов

10А клас – 1 гр. специалност „Машини и системи с ЦПУ“ (дуално обучение)

2 гр. специалност „Компютърна техника и технологии“

кл. ръководител Мариана Витанова

11А клас – специалност „Компютърна техника и технологии“

кл. ръководител инж. Валя Иванова

11Б клас – 1 гр. специалност „Машини и системи с ЦПУ“ (дуално обучение)

2 гр. специалност „Електрообзавеждане на производството“

кл. ръководител Цветанка Манолова

12А клас – специалност „Компютърна техника и технологии“

кл. ръководител инж. Виолета Макавеева

12Б клас – 1 гр. специалност „Микропроцесорна техника“ (дуално обучение)

2 гр. специалност „Електрообзавеждане на производството“ (дуално обучение)

кл. ръководител Юлия Младенова

Самостоятелна форма на обучение

кл. ръководител инж. Ивалина Лазарова