Свободни места за ученици в ПГМЕТ-Плевен за учебната 2023-2024г.

8 А клас 1 гр. специалност „Системно програмиране“

2 гр. специалност „Машини и системи с ЦПУ“ (дуално обучение)

кл. ръководител инж. Даниела Паскова

8 Б клас – специалност „Електрообзавеждане на производството“ (дуално обучение)

кл. ръководител Николай Йонов

9 А клас 1 гр. специалност „Системно програмиране“

2 гр. специалност „Телекомуникационни системи“

кл. ръководител Валерия Цветанова

9 Б клас 1 гр. специалност „Машини и системи с ЦПУ“ (дуално обучение)

2 гр. специалност „Електрообзавеждане на производството“ (дуално обучение)

кл. ръководител инж. Виолета Макавеева-Илиева

10 А клас 1 гр. специалност „Системно програмиране“

2 гр. специалност „Телекомуникационни системи“

кл. ръководител Гергана Иванова

10 Б клас 1 гр. специалност „Машини и системи с ЦПУ“ (дуално обучение)

2 гр. специалност „Електрообзавеждане на производството“ (дуално обучение)

кл. ръководител инж. Даниела Бенова

11 А клас 1 гр. специалност „Системно програмиране“

2 гр. специалност „Телекомуникационни системи“

кл. ръководител Петьо Петков

11 Б клас 1 гр. специалност „Машини и системи с ЦПУ“ (дуално обучение)

2 гр. специалност „Електрообзавеждане на производството“ (дуално обучение)

кл. ръководител инж. Любка Тодорова

12 А клас 1 гр. специалност „Системно програмиране“

2 гр. специалност „Машини и системи с ЦПУ“ (дуално обучение)

кл. ръководител Наташа Басарова

12 Б клас – специалност „Електрообзавеждане на производството“ (дуално обучение)

кл. ръководител инж. Красимир Иванов