Учебна 2023/2024 година

Професия: 522020 Машинен техник
XII клас: Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ

Професия: 522020 Електромонтьор
XII клас: Специалност: 522020 Електрообзавеждане на производството

Професия: Машинен техник
XI клас: Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ

Професия: 522020 Електромонтьор
XI клас : Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството

Професия: 523010 Техник по комуникационни системи
XI клас: Специалност: 5230102 Телекомуникационни системи

Професия: 522020 Машинен техник
X клас: Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение, сесия април, 2021/2022 учебна година

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение

9 клас: 2021/2022_Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството

10 клас: 2021/2022 Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството

11 клас: 2021/2022 Специалност: 5220204 Електрообзавеждане на производството

11 клас: 2021/2022 Специалност 5210105 Машини и системи с ЦПУ

11 клас:2021/2022 Специалност 5230501 Компютърна техника и технологии

12 клас: 2021/2022 Специалност: 5230501 Компютърна техника и технологии

12 клас:2021/2022 Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ