График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение, сесия януари, 2023/2024 учебна година

Учебна 2023/2024 година