1. инж. Даниела Бенова – Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“
 2. Елка Цочева – старши учител по Български език и литература, Руски език
 3. Петьо Петков – учител по Български език и литература, История и цивилизация
 4. инж. Виолета Макавеева – старши учител по Английски език
 5. Валерия Цветанова – старши учител по Английски/немски език
 6. Цветанка Манолова – старши учител по Математика, Програмиране
 7. Юлия Младенова – старши учител по История и цивилизация, География и икономика
 8. Наташа Басарова – старши учител по Философски цикъл
 9. Цвятко Господинов – учител по Физика и астрономия, Математика
 10. Мариана Витанова – старши учител по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда
 11. Олга Въткова – лектор по Изобразително изкуство
 12. Румяна Конова – старши учител по Физическо възпитание и спорт
 13. инж. Ирина Людиева – старши учител по специални предмети специалност „Електрообзавеждане на производството“
 14. инж. Красимир Иванов – учител по специални предмети специалност „Електрообзавеждане на производството“
 15. инж. Венцислав Ангелов – учител по специални предмети специалност „Електрообзавеждане на производството“
 16. инж. Любка Тодорова – старши учител по специални предмети специалност „Машини и системи с ЦПУ“
 17. инж. Светла Петрова – старши учител по специални предмети специалност „Машини и системи с ЦПУ“
 18. инж. Христо Христов – лектор по специални предмети специалност „Машини и системи с ЦПУ“
 19. инж. Валя Иванова – старши учител по специални предмети специалност „Компютърна техника и технологии“ и „Телекомуникационни системи“
 20. инж. Тихомир Мачев – учител по специални предмети специалност „Компютърна техника и технологии“