1. инж. Даниела Бенова – Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“
 2. Петьо Петков – учител по Български език и литература, История и цивилизации
 3. Първолета Петкова – учител по Български език и литература, Руски език
 4. инж. Виолета Макавеева-Илиева – старши учител по Английски език
 5. Валерия Цветанова – старши учител по Английски език, старши учител по Немски език
 6. Гергана Иванова – старши учител по Математика
 7. Николай Йонов – учител по История и цивилизации, учител по География и икономика
 8. Даниела Паскова – старши учител по Биология и здравно образование, старши учител по Химия и опазване на околната среда
 9. Наташа Басарова – старши учител по Философски цикъл
 10. Румяна Конова – старши учител по Физическо възпитание и спорт
 11. инж. Ирина Людиева – старши учител по специални предмети специалност „Електрообзавеждане на производството“
 12. инж. Красимир Иванов – учител по специални предмети специалност „Електрообзавеждане на производството“
 13. инж. Венцислав Ангелов – старши учител по специални предмети специалност „Електрообзавеждане на производството“
 14. инж. Любка Тодорова – старши учител по специални предмети специалност „Машини и системи с ЦПУ“
 15. инж. Петър Йочков – учител по специални предмети специалност „Машини и системи с ЦПУ“
 16. инж. Красимир Георгиев – учител по специални предмети специалност „Машини и системи с ЦПУ“
 17. инж. Валя Иванова – старши учител по специални предмети специалност „Компютърна техника и технологии“ и „Телекомуникационни системи“
 18. инж. Ивалина Лазарова – старши учител по специални предмети специалност „Компютърна техника и технологии“, Програмиране
 19. инж. Тихомир Мачев – учител по специални предмети специалност „Компютърна техника и технологии“, Програмиране