1. инж. Цветелина Стойкова – Директор, Професионална подготовка по специалност „Машини и системи с ЦПУ“
 2. инж. Емил Тодоров – ЗДУПД, Професионална подготовка по специалност „Машини и системи с ЦПУ“
 3. инж. Ивалина Лазарова – ЗДУД, Професионална подготовка по специалност „Системно програмиране“ и „Телекомуникационни системи“
 4. инж. Даниела Бенова – Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“, Професионална подготовка по специалност „Системно програмиране“ и „Телекомуникационни системи“
 5. Петьо Петков – старши учител по Български език и литература
 6. Антоанета Петкова – старши учител по Български език и литература, старши учител по Руски език
 7. инж. Виолета Макавеева-Илиева – старши учител по Английски език
 8. Валерия Цветанова – старши учител по Английски език, старши учител по Немски език
 9. Гергана Иванова – старши учител по Математика
 10. Николай Йонов – учител по История и цивилизации, учител по География и икономика
 11. Даниела Паскова – старши учител по Биология и здравно образование, старши учител по Химия и опазване на околната среда
 12. Наташа Басарова – старши учител по Философски цикъл
 13. Ивайло Кожухаров – учител по Физическо възпитание и спорт
 14. инж. Ирина Тодорова – старши учител, Професионална подготовка по специалност „Електрообзавеждане на производството“
 15. инж. Красимир Иванов – старши учител, Професионална подготовка по специалност „Електрообзавеждане на производството“
 16. инж. Венцислав Ангелов – учител, Професионална подготовка по специалност „Електрообзавеждане на производството“
 17. инж. Любка Тодорова – старши учител, Професионална подготовка по специалност „Машини и системи с ЦПУ“
 18. инж. Петър Йочков – учител, Професионална подготовка по специалност „Машини и системи с ЦПУ“
 19. инж. Красимир Георгиев – старши учител, Професионална подготовка по специалност „Машини и системи с ЦПУ“
 20. инж. Валя Иванова – старши учител, Професионална подготовка по специалност „Телекомуникационни системи“
 21. инж. Тихомир Мачев – старши учител, Професионална подготовка по специалност „Системно програмиране“ и „Телекомуникационни системи“
 22. инж. Николай Кръстев – учител, Професионална подготовка по специалност „Системно програмиране“ и „Телекомуникационни системи“
 23. Ирена Тачева – старши учител по Физика и астрономия
 24. Олга Въткова – учител по Изобразително изкуство