1. Елка Цочева – старши учител по Български език и литература, Руски език
 2. Петьо Петков – учител по Български език и литература, История и цивилизация
 3. инж. Виолета Макавеева – старши учител по Английски език
 4. инж. Калинка Начева – лектор по Немски език
 5. Цветанка Манолова – старши учител по Математика, Информатика и ИТ
 6. Юлия Младенова – старши учител по История и цивилизация, География и икономика
 7. Наташа Басарова – старши учител по Философски цикъл
 8. Мариана Витанова – старши учител по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда
 9. Олга Въткова – лектор по Изобразително изкуство
 10. Румяна Конова – старши учител по Физическо възпитание и спорт
 11. инж. Ирина Людиева – старши учител по специални предмети специалност „Електрообзавеждане на производството“
 12. инж. Красимир Иванов – учител по специални предмети специалност „Електрообзавеждане на производството“
 13. инж. Виктор Иванов – учител по специални предмети специалност „Електрообзавеждане на производството“
 14. инж. Любка Тодорова – старши учител по специални предмети специалност „Машини и системи с ЦПУ“
 15. инж. Светла Петрова – старши учител по специални предмети специалност „Машини и системи с ЦПУ“
 16. инж. Ивалина Лазарова – старши учител по специални предмети специалност „Компютърна техника и технологии“ и „Телекомуникационни системи“
 17. инж. Валя Иванова – старши учител по специални предмети специалност „Компютърна техника и технологии“ и „Телекомуникационни системи“
 18. инж. Тихомир Мачев – учител по специални предмети специалност „Микропроцесорна техника“
 19. инж. Даниела Бенова – Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“