1. Елка Цочева – старши учител по Български език и литература, Руски език
 2. Петьо Петков – учител по Български език и литература, История и цивилизация
 3. инж. Виолета Макавеева – старши учител по Английски език
 4. Калинка Начева – лектор по Немски език
 5. Цветанка Манолова – старши учител по Математика, Информатика и ИТ
 6. Светла Петрова – старши учител по Информатика и информационни технологии
 7. Юлия Младенова – старши учител по История и цивилизация, География и икономика
 8. Наташа Басарова – старши учител по Философски цикъл
 9. Мариана Витанова – старши учител по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда
 10. Антон Георгиев – лектор по Изобразително изкуство
 11. Румяна Конова – старши учител по Физическо възпитание и спорт
 12. инж. Ирина Людиева – старши учител по специални предмети специалност „Електрообзавеждане на производството“
 13. инж. Красимир Иванов – учител по специални предмети специалност „Електрообзавеждане на производството“
 14. инж. Ивалина Лазарова – старши учител по специални предмети специалност „Компютърна техника и технологии“
 15. инж. Валя Иванова – старши учител по специални предмети специалност „Компютърна техника и технологии“
 16. инж. Тихомир Мачев – учител по специални предмети специалност „Компютърна техника и технологии“