100 години от обявяването на 1 ноември за Ден на народните будители

През 10-ти век епископ Константин пише:
„Голи са народите без книги, немощни да се борят без оръжие с противника на нашите души.“
„О, будители народни, цял низ светли имена чисти, сияйни, благородни, вий сте нашите знамена най за вечни времена.“
Всяка нация, голяма или малка, преживява мигове на небивал възход. Изключение не прави и България. Миналото изобилства от цяла плеяда духовници, неуморни книжовници, общественици и борци за свобода. Историята е съхранила имената на всички тях – живели, работели и завършили земния си път не за лични материални блага, а в името на своята родина.
Да усетим празника, да се върнем назад във времето, да почетем възрожденските книжовници, просветители и революционери, дейност, с която се зае г-н Петьо Петков. Той даде старт на последователност от събития, с които ще се събуди и повдигне националния дух и самосъзнание на всеки един от учениците в гимназията.