3D принтиране

Провокиран от знанията по биология и здравно образование за устройството на клетките и с възможностите, които дава 3D принтирането, Галин Андреев от X Б клас изработи модел на растителна, гъбна и бактериална клетка за кабинета по природни науки.