Коледно настроение

Коледния дух е навсякъде в училище, въпреки всичко и напук на пандемичната обстановка.
Цялото училище е украсено за Коледа, но коледната украса не е само украсяване на елхата с традиционните гирлянди и играчки.

По проект “Подкрепа за дуалната система на обучение”, учениците от 10А клас участващи в групата по професионална подготовка подготвиха коледна елха със стружки от Струг CNC с управление EMCO Concept Turn60, като специален подарък за директора на ПГМЕТ – инж.Цветелина Стойкова.

15.12.2021 г._Работна среща с фирми партньори за обсъждане на Държавния план-прием в ПГМЕТ – Плевен за учебна 2022-2023 година

На 15 декември 2021 година, в ПГ по механоелектротехника – Плевен се състоя работна среща между ръководството на гимназията, учители по професионална подготовка и представители на фирми, с които училището ни си партнира в обучението на ученици в дневна и дуална система.

От името на бизнеса в срещата участваха „ЧЕЗ Разпределение България“ ЕАД, „АС-ДС“ ООД, “Метални конструкции – Плевен” ЕАД, „УниПОС“ ООД, „Офис решения БГ“ ЕООД, „Илинден“ ЕООД, „Леони България“ ЕООД,  „СПРИНТ“ ООД, „Електроника и софтуер“ ООД. Бяха обсъдени професиите, които са най-търсени в града и региона; възможностите за привличане на млади хора и формите за сътрудничество между образователната институция и фирмите.

Директорът на ПГМЕТ, инж. Цветелина Стойкова, представи пред гостите формите на обучение, по които се подготвят средни специалисти в гимназията ни – дневна и дуална, стратегията за развитие, както и кадровия ресурс, притежаващ необходимата квалификация и професионален опит.
В края на срещата бяха оформени заявки от работодателите за специалностите и професиите, по които има недостиг на кадри и необходимост от подготовката на средни специалисти.

От връстници за връстници

На 9 декември 2021 г., ученичките Мария Кръстева, Ануар Азиза и Цветислава Димитрова от IXа клаас взеха участие по Национална програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества в гимназиален курс „От връстници за връстници“. Мероприятието бе реализирано с ученици от ПГСС „Проф. Иван Иванов“, гр. Д. Дъбник. Креативни дейности, посещение на РИМ – Плевен, концерт „Последвай живота с гласа на китара“ са само част от предвидените дейности на доброволците и училищни специалисти.

21.12.06_Виртуална разходка във времето и технологиите

На 6 декември 2021 г. с учениците от X а клас се проведе мултидисциплинарен урок по предметите история, география, гражданско образование и информационни технологии.
Организатори на изявата бяха г-жа Даниела Бенова, г-жа Юлия Младенова и г-жа Наташа Басарова и се реализира с активното онлайн участие на г-жа Йорданка Христова, магистър лингвист, представител на испанската страна.
Нетрадиционния урок започна с предствяне на Испания в географски и исторически аспект по повод 6 декември – Ден на създаване на испанската конституция. Г-жа Христова обясни демократичното съвместно съществуване на кралството в рамките на Конституцията, езици и институции, а г-жа Басарова припомни, че Конституцията на България е върховният и основен закон на държавата ни.
Годините, времената, хората постоянно се променят. На мястото на старите услуги идват нови, а иновациите на дигиталния свят променят посоката.
Технологии проникват и активно оформят всички области на нашия живот. Те присъстват в нашите мобилни телефони, нашите интелигентни устройства. Автомобили, висок клас роботика, управление на трафика, поддръжка на интелигентна мрежа са няколко от нещата, които звучат футуристично.
Мислейки за изкуствен интелект първото нещо, което идва на ум за повечето, е машина, която може да върви, да говори, да мисли и най-важното, да взема решения, както правят хората. С клип любезно предоставен от технологичния факултет при университетът в град Лейда, Испания, се докоснахме до обучението, разработването и създаването на персонализиран асистент робот.
Неустетно бързо приключи виртуалната обиколка през езици, конституции, технологии, екологичен и цифров преход.
Като гост в часа бе директор Стойкова, която каза, че нашето бъдеще са тези млади хора, които се учат, творят, разсъждават, комуникират и развиват. Много важна е способността да толерираш култури, които се различават от твоята, способността да се  изграждат нови култури и нови общности. Да си задаваш въпроси, които в една дисциплина не могат да бъдат задавани. Да философстваш за себе си, да си практически философ. Да търсиш, да задаваш дори неудобните въпроси и да можеш да влизаш в диалог по тях с другите. Да се осъзнаваш като човек.
Едно от големите предизвикателства, които имаме с настъпване на изкуствения интелект и на цялата технологична и биологична промяна, е необходимостта ние да преопределяме себе си и да осъзнаваме отново какво означава да си човек.
Благодарим за отзивчивостта на колектива от политехнически факултет на университета в град Лейда и на магистър лингвист Йорданка Христова за указаното съдействие.

Обучение от 06. 12. 2021 г.

Уважаеми ученици и родители,

От 06 декември 2021 г. се възстановяват присъствените учебни занятия в ПГМЕТ – Плевен.

Учениците от VIIIа, IXa, IXб и XIa продължават да се обучават в електронна среда (ОРЕС).

Всички останали класове се обучават хибридно (присъствено в училище са учениците, заявили желание за тестване, и в ОРЕС /онлайн в реално време/ са заявилите нежелание за тестване).

Тестването на учениците ще се извършва в училището, в класната стая на всеки клас, всеки понеделник, в присъствието на педагогически специалист и/или непедагогически персонал с предоставен безплатно от училището неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19, одобрен от Министерството на здравеопазването.

Напомняме, че 30 минути преди тестването ( в първия учебен час от 8,00 ч.) учениците не трябва да приемат храна и напитки!

Важно

Съобщение

Във връзка с писмо РД-15-656/02.12.2021 г. относно проучване на родителските мнения за възстановяване на присъствения образователен процес  Ви информираме, че е необходимо да се попълни декларация от родителите и учениците за съгласие за тестване на обучаемите с неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19.

декларация до 14г

декларация над 14г

 

Европейска седмица на професионалните умения

Във връзка с постоянно нарастващата потребност на населението от сигурност и гъвкавост при електрозахранването учениците от 10 б клас, имаха възможност да участват в съвместна инициатива предоставена от партньорите ни в дуалното образование ЧЕЗ България, като темата на презентацията бе дигитализация на мрежата. Гимназистите се впечатлиха от новостите в част разпределение на електроенергията. Особено внимание обърнаха на възможността да изградят малки производствени мощности на основата на фотоволтаични източници, като чрез тях ще могат да захранват своя дом, а посредством разпределителната мрежа на ЧЕЗ Разпределение да продават излишъка от енергия след пълна дигитализация.
Инициативата е в продължение на дългогодишната стратегия на ЧЕЗ за подкрепа на българското професионално образование и цели да повиши интереса на младите хора към техническите специалности с профил Електроенергетика, да подкрепи избора им на професия и да предостави информация за иновациите и перспективите за развитие в тази сфера.

Седмица на професионалните умения – месец ноември 2021 г.

В седмицата на професионалното ориентиране представяме част от нашите бъдещи випускници – специалност „Машини и системи с ЦПУ“. Под зоркото око на наставника и с помощта на неговите насоки и напътствия нашите момчета владеят силата на големите машини в халетата на фирмите-партньори по дуалната система на обучение – „Ваптех“ ЕООД, „Метални конструкции Плевен“ ЕАД и „Илинден“ ЕООД.

Уменията, които младежите придобиват по време на практиката в реална работна среда, трудовият стаж и опит съгласно българското законодателство и Кодекса на труда ще им дадат един добър старт при завършване на средното образование. Напускайки родната гимназия, те ще бъдат конкуретноспособни на пазара на труда и ще намерят своята реализация по специалността.