05.12.2018 г._Партньорска среща във връзка с план-прием за учебната 2019/2020 година