Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Заявление за допускане до държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация


Държавни зрелостни изпити 2020/2021 година

Сесия май-юни

Български език и литература 19 май 2021 г. от 08.00ч.
Втори ДЗИ 21 май 2021 г. от 08.00ч.
ДЗИ по желание на ученика в периода 26-31 май 2021 г. от 08.00 ч.

График на дейностите, свързани с държавни зрелостни изпити

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити,
регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки
01-19.03.2021 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити до 18.05.2021 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 18.05.2021 г.
Оценяване на изпитните работи 22.05. – 06.06.2021 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 07.06.2021 г.
Връчване на дипломите за завършено средно образование до 22.06.2021 г.


ДИ за СПК – трета степен

За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2020 – 2021 година:
Сесия януари:
За първа, втора, трета и четвърта степен – 21.01.2021 г.
Срок за подаване на заявления – 21.12.2020 г.

За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2020 – 2021 година:
Сесия юни-юли – 04.06.2021 г.
Срок за подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен – 17.03.2021 г.
Сесия септември – 09.09.2021 г.
Срок за подаване на заявления – 01.09.2021 г.