Държавни зрелостни изпити 2019/2020 година

Сесия май-юни

Български език и литература 20 май 2020 г. от 08.00ч.
Втори ДЗИ 22 май 2020 г. от 08.00ч.
ДЗИ по желание на ученика в периода 26 – 29 май 2020 г. от 08.00ч.

График на дейностите, свързани с държавни зрелостни изпити

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити,
регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки
04–17.03.2020 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити до 18.05.2020 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 18.05.2020 г.
Оценяване на изпитните работи 23.05.-08.06.2020 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 12.06.2020 г.


ДИ за СПК – трета степен

Сесия януари – изпит по теория на професията на 22.01.2020 г. от 08.00 часа
Срок за подаване на заявления – 20.12.2019 г.

Сесия юни-юли – изпит по теория на професията на 05.06.2020 г. от 08.00 часа
Срок за подаване на заявления – 17.03.2020 г.

Сесия септември:
– изпит по практика на професията на …….. от 08.00 часа
– теория на професията на 10.09.2020 г. от 08.00 часа
Срок за подаване на заявления – 01.09.2020 г.