Списък на учениците от XII клас, допуснати до защита на дипломен проект и график за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация
Теми за индивидуални задания за дипломни проекти
за задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация,
сесия май – юни, учебна 2021/2022 година и ръководители консултанти
Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП) за държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2021 – 2022 година

Подготовка на организацията и провеждането на задължителен държавен изпит
за придобиване на средно образование и професионална квалификация
в професионалното образование през учебна 2021/2022 година

Модели за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация
в професионалното образование, както следва:


Заповед за провеждане на държавни зрелостни изпити

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Заявление за допускане до държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

Заявление за полагане на изпит от НВО по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности

Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език

Инструктаж на зрелостника

Инструктаж на ученика за национално външно оценяване

Инструктаж на ученика за НВО по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности


Държавни зрелостни изпити 2021/2022 година

Сесия май-юни

Български език и литература 18 май 2022 г. от 08.30ч.
Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) 20 май 2022 г. от 08.30ч.
ДЗИ по желание на ученика в периода 26 май – 03 юни 2022 г. от 08.30 ч.

График на дейностите, свързани с държавни зрелостни изпити

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити,
регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки
03-18.02.2022 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити до 17.05.2022 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 17.05.2022 г.
Оценяване на изпитните работи 20.05. – 06.06.2022 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 08.06.2022 г.


ДИ за СПК – втора и трета степен

За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2021 – 2022 година:
Сесия януари:
За първа, втора, трета и четвърта степен – 21.01.2022 г.
Срок за подаване на заявления – 21.12.2021 г.

За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2021 – 2022 година:
Сесия май-юни – 20.05.2022 г.
Срок за подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен – 03-18.02.2022 г.
Сесия август-септември – 26.08.2022 г.