Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП) за държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2021 – 2022 година

Заповед за провеждане на държавни зрелостни изпити

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Заявление за допускане до държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

Заявление за полагане на изпит от НВО по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности

Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език

Инструктаж на зрелостника

Инструктаж на ученика за национално външно оценяване

Инструктаж на ученика за НВО по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности


Държавни зрелостни изпити 2021/2022 година

Сесия май-юни

Български език и литература 18 май 2022 г. от 08.30ч.
Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) 20 май 2022 г. от 08.30ч.
ДЗИ по желание на ученика в периода 26 май – 03 юни 2022 г. от 08.30 ч.

График на дейностите, свързани с държавни зрелостни изпити

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити,
регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки
03-18.02.2022 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити до 17.05.2022 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 17.05.2022 г.
Оценяване на изпитните работи 20.05. – 06.06.2022 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 08.06.2022 г.


ДИ за СПК – втора и трета степен

За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2021 – 2022 година:
Сесия януари:
За първа, втора, трета и четвърта степен – 21.01.2022 г.
Срок за подаване на заявления – 21.12.2021 г.

За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2021 – 2022 година:
Сесия май-юни – 20.05.2022 г.
Срок за подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен – 03-18.02.2022 г.
Сесия август-септември – 26.08.2022 г.