Заповед за провеждане на държавни зрелостни изпити

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Инструктаж на зрелостника

Заявление за допускане до държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

Инструктаж на ученика за национално външно оценяване

Заявление за полагане на изпит от НВО по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности

Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език

Инструктаж на ученика за НВО по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности


Държавни зрелостни изпити 2020/2021 година

Сесия май-юни

Български език и литература 19 май 2021 г. от 08.00ч.
Втори ДЗИ 21 май 2021 г. от 08.00ч.
ДЗИ по желание на ученика в периода 26-31 май 2021 г. от 08.00 ч.

График на дейностите, свързани с държавни зрелостни изпити

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити,
регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки
01-19.03.2021 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити до 18.05.2021 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 18.05.2021 г.
Оценяване на изпитните работи 22.05. – 06.06.2021 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 07.06.2021 г.
Връчване на дипломите за завършено средно образование до 22.06.2021 г.


ДИ за СПК – трета степен

За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2020 – 2021 година:
Сесия януари:
За първа, втора, трета и четвърта степен – 21.01.2021 г.
Срок за подаване на заявления – 21.12.2020 г.

За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2020 – 2021 година:
Сесия юни-юли – 04.06.2021 г.
Срок за подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен – 17.03.2021 г.
Сесия септември – 09.09.2021 г.
Срок за подаване на заявления – 01.09.2021 г.