Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Заявление за допускане до държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация


Държавни зрелостни изпити 2019/2020 година

Сесия август-септември

Български език и литература 27 август 2020 г. от 08.00ч.
Втори ДЗИ 28 август 2020 г. от 08.00ч.
ДЗИ по желание на ученика в периода 31 август – 03 септември 2020 г. от 08.00 ч.

График на дейностите, свързани с държавни зрелостни изпити

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити,
регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки
01-21.07.2020 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити до 20.08.2020 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити 24.08.2020 г.
Оценяване на изпитните работи 31.08.-08.09.2020 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 10.09.2020 г.
Връчване на дипломите за завършено средно образование до 14.09.2020 г.


ДИ за СПК – трета степен

Сесия септември:
– изпит по практика на професията на …….. от 08.00 часа
– теория на професията на 10.09.2020 г. от 08.00 часа
Срок за подаване на заявления – 01.09.2020 г.