Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Заявление за допускане до държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация


Държавни зрелостни изпити 2019/2020 година

Сесия май-юни

Български език и литература 1 юни 2020 г. от 09.00ч.
Втори ДЗИ 3 юни 2020 г. от 09.00ч.
ДЗИ по желание на ученика немски език, руски език, френски език, испански език, италиански език,
химия и опазване на околната среда и физика и астрономия – 02 юни 2020 г., от 08,00 часа;
математика и география и икономика – 02 юни 2020 г., от 14,00 часа;
биология и здравно образование и философски цикъл – 04 юни 2020 г., от
08,00 часа;
английски език и история и цивилизация – 04 юни 2020 г., от 14,00 часа.

График на дейностите, свързани с държавни зрелостни изпити

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити,
регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки
04–17.03.2020 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити до 29.05.2020 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 29.05.2020 г.
Оценяване на изпитните работи 03-14.06.2020 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 15.06.2020 г.


ДИ за СПК – трета степен

Сесия януари – изпит по теория на професията на 22.01.2020 г. от 08.00 часа
Срок за подаване на заявления – 20.12.2019 г.

Сесия юни-юли – изпит по теория на професията на 05.06.2020 г. от 08.00 часа
Срок за подаване на заявления – 17.03.2020 г.

Сесия септември:
– изпит по практика на професията на …….. от 08.00 часа
– теория на професията на 10.09.2020 г. от 08.00 часа
Срок за подаване на заявления – 01.09.2020 г.