1. Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка – мнението на родителите https://forms.gle/3onRE1bnSq5kxbZz7
  2. Регистрация и присъединяване към екип в Microsoft Teams.