1.  Гласът на младите! Бъдете вдъхновени и вдъхновявайте’

  В периода от 07.01.2020 г. до 28.06.2020 г. бяха проведени занятията по клуб „В света на дигиталните технологии“, от които до 05.03.2020 г. присъствени и от 01.04.2020 г. онлайн.
  Дистанционните занятия се проведоха във виртуална класна стая в Microsoft Teams.
  Клубът имаше задача учениците придобиват базови дигитални умения и знания за работа в областта на компютрите, компютърните технологии, интернет. Доразвиха се и дигиталните умения за търсене, сортиране, обобщение и представяне на информация. Учениците придобиха и умения и знания за изработване на презентации. Участниците се запознаха и обърнаха внимание на приложението на информационните технологии. Акцентира се и върху общуването, спазването на етични правила и опасностите в интернет пространството.
  Поставените цели бяха изпълнени и достигнати.
  Резултатите и работата по проекта бяха обсъдени онлайн, като участниците представиха свои самостоятелни проекти и споделиха добри практики при работата си в екип.

 2. Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка – мнението на родителите https://forms.gle/3onRE1bnSq5kxbZz7
 3. Регистрация и присъединяване към екип в Microsoft Teams.