1. Добри практики в ОРЕС
  Expression Web
  Структура и съдържание на HTML документ
  Циркулярни документи
  Процесори, микропроцесори, микроконтролери. Бройни системи.
  Компютърни архитектури
  Компютърни мрежи
  УП по запомнящи и периферни устройства
  Променливотокови вериги
  Видове променливотокови вериги
  Видове съпротиви
  Видове съединения
  Нитови съединения
  Притриване
  Гуми
  Твърди сплави
  Управление на подавателните и установъчните движения
  Шаброване
  Техническа механика – https://minedusci.sharepoint.com/:p:/s/VIII416/EQ1DDRyhIa9ChT9QQhs–1YBDaM3bR1J-lBrw58d461heA?e=hPYyK2
  Техническа механика – https://minedusci.sharepoint.com/:p:/s/VIII416/EW2XuyaOCKZChkgZ2sngmlkBT-EfUqFZlnQBprc0JJY5XA?e=0xQXt7
  Техническа механика – https://minedusci.sharepoint.com/:p:/s/-10404/EfMqsLxXks9EiLoB8AEV7lEBccE7blLkWx8nPzVjZ9po8g?e=v4XSkc
  Материали и заготовки – https://minedusci.sharepoint.com/:p:/s/-8127/EVGFGpkeyMtElM50DnL9Z_oBSwi4GrDhxpTlm8qGDCmzrw?e=BiBbbY
  Материали и заготовки – https://minedusci.sharepoint.com/:p:/s/-8127/EXocgBrm3wJPplb2RfQinsEBFdpaxtJW2gAcebOAA9tjXQ?e=uRXlQE
  Електротехника – https://minedusci.sharepoint.com/:p:/s/msteams_29fc8f/EdQrxGr15XlArHV6wIed6rsBSIS167npm-7D7fiLJczwHw?e=cajXo3
  Електротехника – https://minedusci.sharepoint.com/:p:/s/msteams_29fc8f/ESF3n54DghVMi0mpAgWS0VwBg8A6xawLcM0srZ5ykwAuRA?e=GCDPVR
  Електротехника – https://minedusci.sharepoint.com/:p:/s/msteams_29fc8f/EY0-gUgPR2lHuhVu6Jbg0P0BzPPaeHACG7QTsX5t5Dpj6g?e=PTP668 2. Регистрация и присъединяване към екип в Microsoft Teams.