Учебна 2019/2020 година

 1. Програма и график на допълнителното обучение по английски език за ученици от 8А клас, ръководител: Виолета Макавеева
 2. Програма и график на занимания по интереси „Компютърни системи“ за ученици от 12Б клас, ръководител: инж. Ивалина Лазарова
 3. Програма и график на занимания по интереси „Спорт“ на сборна група ученици 8-12 клас, ръководител: Румяна Конова
 4. Програма и график на допълнително обучение по български език за ученици от 11А клас, ръководител: Елка Цочева
 5. Програма и график на допълнително обучение по български език за ученици от 12Б клас, ръководител: Петьо Петков
 6. Програма и график на допълнително обучение по професионална подготовка „Първи стъпки на електротехника“ за ученици от 10Б клас, ръководител: инж. Ирина Людиева

Учебна 2018/2019 година

 1. Програма и график на допълнителното обучение по български език и литература на група ученици от 9Б клас, ръководител: Петьо Петков
 2. Програма и график на допълнителното обучение по български език и литература на група ученици от 10 клас, ръководител: Елка Цочева
 3. Програма и график на допълнителното обучение по математика на група ученици от 9 клас, ръководител: Цветанка Манолова
 4. Програма и график на допълнителното обучение по философия на група ученици от 8 клас, ръководител: Наташа Басарова
 5. Програма и график на допълнителното обучение по история и цивилизация на група ученици от 10 клас, ръководител: Юлия Младенова
 6. Програма и график на допълнителното обучение по биология и здравно образование на група ученици от 8 клас, ръководител: Мариана Витанова