17.12.2019 г._Работна среща с фирми партньори за обсъждане на Държавния план-прием в ПГМЕТ – Плевен за учебна 2020-2021 година

Днес, 17 декември 2019 година, в ПГ по механоелектротехника – Плевен се състоя работна среща между ръководството на гимназията, учители по професионална подготовка и представители на фирми, с които училището ни си партнира в обучението на ученици в дневна и дуална система.

От името на бизнеса в срещата участваха „ЧЕЗ Разпределение България“ ЕАД, „АС-ДС“ ООД, „УниПОС“ ООД, „Офис решения БГ“ ЕООД, „Илинден“ ЕООД, „Леони България“ ЕООД, „Електроника и софтуер“ ООД. Бяха обсъдени професиите, които са най-търсени в града и региона; възможностите за привличане на млади хора и формите за сътрудничество между образователната институция и фирмите.

Директорът на ПГМЕТ, инж. Цветелина Стойкова, представи пред гостите формите на обучение, по които се подготвят средни специалисти в гимназията ни – дневна и дуална. Инж. Ирина Людиева, учител-методик за работа в реална работна среда, разясни спецификата на дуалната система на обучение и особеностите при сключване на трудови отношения с учениците, обучаващи се по нея. В края на срещата бяха оформени заявки от работодателите за специалностите и професиите, по които има недостиг на кадри и необходимост от подготовката на средни специалисти.

IMG_3670
IMG_3657
IMG_3656
IMG_3651
IMG_3650
IMG_3649
IMG_3640
IMG_3639